Lørdag d.10-11-2018 | 0 kommentarer

Hvad betyder PRÆCISION, TOLERANCE, TEMPO og SKRU?

Hos Bordtennisexperterne får vi tit spørgsmål til betydningen af angivelserne PRÆCISION og TOLERANCE, og lidt sjældnere til TEMPO og SKRU.

Her kommer en kort forklaring, som forhåbentlig hjælper lidt:

 

TEMPO

Tempo angiver hvor meget fart belægningen sætter i bolden. En belægning med højt tempo vil være tilbøjelig til at reagere hurtigt, samt skyde bolden langt, mens en belægning med lavere tempo har en langsommere reaktion, og skyder bolden kortere. Typisk – men ikke altid – giver en belægning med lavere tempo en længere boldkontakt.

Belægninger med højt tempo i forhold til skru fungerer typisk bedst ved et ret direkte boldtræf, mens belægninger med højt skru i forhold til tempo fungerer bedre, når bolden snittes.

 

SKRU

Skru angiver hvor god belægningen er til at sætte skru i bolden. Et højt tal i skru er generelt en fordel, men en belægning med et højt tal i skru kan være svær at kontrollere, og reagerer kraftigere på modstanderens skru.

Belægninger med højt skru i forhold til tempo fungerer typisk bedst, når bolden snittes, mens belægninger med højt tempo i forhold til skru fungerer bedst ved et mere direkte boldtræf.

 

PRÆCISION

Præcision angiver hvor præcist belægningen reagerer, når bolden i øvrigt rammes godt. Generelt kan man sige, at en belægning med hård svamp er mere præcis, da reaktionen i svampen er mindre. Samtidig vil en belægning med lav fart og skru typisk være mere præcis end belægninger med mere fart og skru. Så selvom man selvfølgelig gerne vil have en belægning med stor præcision, så er der altid tale om et kompromis.

 

TOLERANCE

(Fejl-) tolerance handler om hvor præcist bolden skal rammes og med hvor stor kraft, for at man får et godt ”greb” i bolden, og dermed mulighed for at gøre noget fornuftigt med den. Typisk er belægninger med blød svamp mere fejltolerante end hårdere belægninger – som til gengæld er mere præcise.

 

GENERELT

Det kan ikke lade sig gøre at reducere en belægnings egenskaber til 4 tal. Hvordan belægningen opfører sig, afhænger af mange faktorer ud over selve gummiet:

  • Hvilket battræ den sidder på.
  • Hvordan bolden træffes – med snit eller direkte.
  • Hvilken kraft den træffes med.
  • Hvilken skru og fart der er i bolden.

Etc…

Da belægningen på den måde altid indgår i en sammenhæng, kan man ikke måle tallene objektivt. Selv en belægnings TEMPO afhænger i høj grad af sammenhængen. De tal der kan findes her på www.btex.dk er fastsat af Bordtennisexperterne i samråd med vores leverandører, og er kun vejledende.

En meget vigtig parameter – som desværre langtfra altid oplyses fra producenten – er hårdheden på svampen. Hvor en blød svamp reagerer ved lav kraft, reagerer en hård belægning først ved højere kraft. Da man gerne vil have en passende reaktion, hvor belægningen reagerer nok (så man får greb og affjedring), men ikke for meget (så den bliver upræcis), skal belægningens hårdhed passe til den kraft man spiller med.

Man kan dog ikke lave nogen klar facitliste, da der er stor forskel på hvordan man opfatter battets feedback – nogen foretrækker en mere fast fornemmelse, mens andre foretrækker en blødere fornemmelse. I reglen vil det dog være en fordel at spille med hårdere belægning, hvis man spiller med stor kraft, og blødere belægning, hvis man spiller med mindre kraft.